Montör – projektanställning

Arbetsuppgifter

Montering av våra LiquidLINE-produkter, företrädesvis Scrubbers, Digestors, Analyzers och Extraktionseheter.
Förpackning av tillbehör till instrument, reservdelar och förbrukningsvaror.
Uppföljning och kontroll av lager för LiquidLINE. Detta innefattar
  o placering av inkommande gods på lagerplats
  o testning av inkommande gods
  o att hålla ordning i monteringslokalerna
Verifiera att monteringsunderlag och produktstrukturerna är korrekta.
 

Erfarenhet och utbildning

Förmåga att läsa och förstå monteringsanvisningar och enklare kretsdiagram.
Vana att arbeta med elektricitet, framför allt kunna koppla elledningar enligt instruktion och på ett säkert sätt.
Tidigare erfarenhet av instrumentmontering är ett krav.

 
Tillträde snarast. E-posta ansökan till tarja.aunola-moller@opsis.se eller skicka den till Opsis AB, Box 244, 244 02 Furulund. Märk ämnesraden/kuvertet med “Montör OPSIS LiquidLINE”. Ansökan senast den 14 augusti. 

 

För mer information kontakta Olle Lundström, Director LiquidLINE, 046-72 25 48 eller Tarja Aunola-Möller, HR-ansvarig, 046-72 25 21.

 
Vi ser fram emot din ansökan!